BASIN AÇIKLAMASI

20.6.2017 22:00:00

BASIN AÇIKLAMASI


         13.05.2014 Tarihinde Manisa ili SOMA ilçesi Karanlıkdere mevkii Eynez Köyünde bulunan SOMA KÖMÜR İŞLETMELERİ A.Ş tarafından işletilen kömür ocağında büyük bir patlama ile facia yaşanmış ve 301 işçimiz şehit olmuş ,162 işçimiz yaralanmıştı. Bugün facianın üzerinden 37 ay geçti, acılar tüm sıcaklığı ile yaşanmaya devam ediyor. Aileler karamsar, sahip çıkılmadıkları duygusunu yaşıyorlar. Baskılara direniyorlar, davalarına sahip çıkıyorlar. Anne-Babaların, eşlerin, çocukların, kardeşlerin acısı dinmiyor.
      Madenlerde olumsuzluklar yaşanmaya devam ediyor. Ölümlere rağmen, yeterli iş güvenliği önlemleri alınmamasına rağmen İnsanımız çalışmaya devam ediyor. İşçiler fişleniyor. İşletmeler arasında bilgi paylaşımı yapılıyor. Hakkını arayana iş verilmiyor.
      Tüm baskılara rağmen hak aramaya devam, yeni facialar olmaması için sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması için SOMA DAVASINA sahip çıkmaya devam.
      Facianın ilk anından itibaren Manisa Barosu Türkiye Barolar Birliğinin katkısı ile olaya müdahil olmuş ve şehit yakınlarına ve yaralılara her türlü hukuki yardımda bulunmuş, facianın gerçek sorumlularının ortaya çıkması için soruşturmanın her aşamasına müdahil olmuştur.
      301 işçimizin şehit olduğu facianın 2015 yılın da Akhisar Ağır Ceza Mahkemesin de başlamıştır. Sanık ifadeleri ve tanık beyanları alınmış bilahare mahkemece Facianın gerçekleştiği maden ocağında bilirkişi heyeti ile birlikte keşif yapılmıştır.
      15 Ağustos 2016 tarihinde bilirkişi raporu mahkemeye gelmiş, 23/08/2016 tarihin de yapılan duruşmada bilirkişi raporuna karşı yazılı beyanda bulunmak isteyen katılan vekillerine, sanıklara ve sanık müdafilerine süre verilmesine karar verilerek duruşma 12/10/2016 tarihinde bırakılmıştır.
      13/10/2016 tarihinde yapılan duruşmada bilirkişi raporuna yapılan itirazların değerlendirilmesi için bilirkişilerden yeni bir ek rapor düzenlemesine karar verilerek duruşma 21 Kasım 2016 tarihine bırakılmış, 21 Kasım 2016 tarihli duruşmada bilirkişiler ek bilirkişi raporunu hazırlayamadıklarından duruşma ertelenmiştir
      20/12/2016 tarihli duruşmada talep eden sanıklara ve müdafilerine 10.12.2016 tarihli ek bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunmak üzere, katılan vekillerine ise esas hakkında beyanda bulunmak üzere bir sonraki duruşma tarihi 23.01.2017 tarihine kadar süre verilmiştir.
      23.01.2017-26.01.2017 tarihlerinde yapılan duruşmalarda ise, katılan vekilleri esas hakkındaki görüşlerini açıklamışlar, sanık Can Gürkan müdafilerinin sunduğu raporlar çerçevesin de rapor aldırılmasına karar verilmiştir. Aynı zaman da Katılan vekillerinin esas hakkındaki beyanlarına karşı savunma yapmak ve Cumhuriyet Savcısına esas hakkındaki mütaalasını açıklamak üzere süre verilmesine karar verilmiştir.
      Teknik bilirkişiler tarafından 11.02.2017 tarihli ''Ek Rapor 2'' ve ''Ek Rapor 3'' başlıklı 2 adet rapor hazırlanarak mahkemeye sunulmuştur.
      20.02.2017 tarihli duruşmada verilen ara kararlar ile, 11.02.2017 tarihli ek raporlara karşı beyanda bulunmak üzere talepleri doğrultusunda tutuklu sanıklara ve onların müdafilerine, Cumhuriyet Savcısına talebi doğrultusunda esas hakkındaki mütaalasını açıklamak üzere süre verilmesine karar verilmiştir.
      19.04.2017 tarihli duruşmada Sanık Can Gürkan müdafilerinin Manisa C. Başsavcılığına 09.11.2016 tarihinde yapmış oldukları suç duyurusu üzerine Soma Faciasının sabotaj olduğuna yönelik iddialar ile başlatıldığı bildirilen ancak gizlilik kararı olması nedeniyle içeriği hakkında bilgi verilmeyen Manisa C. Başsavcılığının 2016/15960 soruşturma sayılı dosyasının bekletici mesele yapılması yönünde talepte bulunmuşlar, bu talep mahkemece reddedilmiştir.
      Cumhuriyet Savcısına esas hakkındaki mütaalasını açıklamak üzere gelecek celseye kadar süre verilmesine karar verilmiş duruşma 11 Temmuz 2017 tarihine ertelenmiştir.
      Soma da 301 işçimizin şehit olduğu facia ile ilgili olarak ilk duruşmanın yapıldığı 13.04.2015 tarihinden itibaren bugüne kadar 64 celse yapılmıştır.
      15 Temmuz Darbe Kalkışmasından sonraki duruşmalarda bir kısım Sanıklar ve sanık vekilleri tarafından SOMA maden Faciasının “sabotaj” olduğuna dair iddialar dile getirilmiş, bir kısım kitle Haberleşme araçların da bu konu da haberler yapılmıştır. 9.11.2016 tarihin de Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusun da bulunulmuştur. Soruşturmanın gizli olması nedeni ile dosya hakkında bir bilgimiz yoktur.
      Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi 19.04.2017 tarihli duruşmasında dosyada yapılan işlemlerle ilgili ayrıntılı değerlendirme yapmış Cumhuriyet Savcısının, Sanık ve Sanık vekillerinin Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sonucunun beklenmesi talebini reddetmiştir.
      Bu duruşmadan sonra da bir kısım Kitle Haberleşme araçları” soma davasında FETÖ İZİ” şeklinde haberler yapmışlardır. Bu haberlerinde “soma faciasını inceleyen uzmanlar” şeklinde tabirler kullanmışlardır. Haberlerin içeriğine bakıldığın da yeni bir delil ya da rapor olmadığı görülmektedir. Bugüne kadar Mahkeme dosyasına bu konuda yansıyan bir uzman raporu yoktur. Mahkemeye sunulan bir delil, rapor yoktur. Bu haberler algı yaratmaya ve kamuoyu oluşturmaya yöneliktir.
      Dosyada deliller toplanmış, tartışma aşaması bitmiştir. 2016 Aralık ayında bugüne Mahkeme savcısına 20.12.2016 tarihin de, 20.02.2017 tarihin de ve 19.04.2017 tarihin de yapılan duruşmalar da esas hakkında beyanını sunmak üzere süre verilmiştir.
      Soma Faciasının duruşması 11 Temmuz 2017 tarihindedir. Facianın üzerinden 37 ay geçmiştir. 301 şehit madencimizin yakınları bir an önce yargılamanın sona ermesi ve suçluların cezalandırılmasını arzulamaktadır. Her yeni duruşma hiç dinmeyen acıları tazelemek de ve mahkeme salonundan boyunları bükük ayrılmalarına neden olmaktadır. Aileler Acıların bir an önce dinmesi için mahkeme kararının açıklanmasını beklemektedir. 20.06.2017

MANİSA BARO BAŞKANI
AV. ALİ ARSLAN

Basın Açıklamaları