Basın Açıklaması

7.2.2018 13:19:17

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ İLE ÖZDEŞLEŞEN “TÜRKİYE” İFADESİ SAVUNMAYI TEMSİL EDEN AVUKATLARIN, BAROLARIN VE SAVUNMANIN GÜÇ KAYNAĞIDIR.

 

Türkiye Barolar Birliği adını 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’ndan almaktadır. Yine Kanunun 109. maddesi Türkiye Barolar Birliğini bütün baroların katılımı ile oluşan, kamu kurumu niteliğinde, tüzel kişiliği haiz bir üst meslek kuruluşu olarak tanımlamaktadır.

 

Türkiye Barolar Birliği 79 baronun ve savunmanın ortak bileşenidir.

 

TBB nin önündeki Türkiye ifadesi aynı zamanda yargının en önemli ögesi olan avukatların ülkeye yayılmış etkin aidiyetlerini simgelediği kadar savunma Türk halkın yargıdaki varlığıdır. Kurumsal kimliğimizdeki TÜRK ifadesi hukukun üstünlüğü,insan hakları, adil yargılanma hakkı gibi evrensel taleplerin hayata geçirilmesinde avukatların ulusal misyonunu da tanımlamaktadır.

 

TBB yıllardır oluşturduğu kurumsal kimliği ile Uluslar arası alanda TÜRKİYE’nin yüz akı olmuş ve TÜRK adıyla özdeşleşmiştir. Ulusal birliğe en ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde savunmanın tek temsilcisi olan Baroların çatı örgütü olan TBB nin ön ismi olan TÜRKİYE sözcüğünü kaldırmanın hangi amaca hizmet edeceğinin takdirini ulusumuza bırakıyoruz.

                   

Milli Birlik ve beraberliğe ençok ihtiyaç duyulduğu bu günlerde;Baroların ve TÜRKİYE Barolar Birliğinin ne kadar hassas davrandığı aşikarken bu yönde bir açıklama 110,000 Avukatı ziyadesi ile üzmüştür.Şu bilinmelidirki;Türkiye Barolar Birliği ve Barolar yargının asli unsuru olan bağımsız savunmayı temsil eden  Avukatların kanuna dayalı kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıdır.Bir çok meslek örgütün de üyelik ihtiyari iken serbest avukatlık icra etmek isteyen kanunun gereği barolara üye olmak zorundadır.Bu hassasiyetin farkında olan Barolar ve Türkiye Barolar Birliği her zaman hukukun üstünlüğünü  ilke edinerek devletinin, milletinin yanında olmuştur.Bundan sonra da olmaya devam edecektir.

 

Bu girişimin sonucu bölünmüş parçalanmış etnik kimliklere ve inançlara dayalı baroların ortaya saçılmasıdır. Yargıya güvenin sorgulandığı günümüzde TBB ni ve savunma örgütlerini itibarsızlaştıracak bu girişimden Hukukun ve Hukuk Devletinin büyük zarar görmesi kaçınılmazdır. Bu nedenle. savunma örgütünün tüm ülkeye aidiyetini anlatan kurumsal kimliğimizin başında yer alan TÜRKİYE sözcüğünün kaldırılmasına ilişkin çabanın durdurulması çağrısını kamu oyu ile paylaşmayı görev saymaktayız.

 

 

MANİSA BAROSU BAŞKANI

AV.ALİ ARSLAN

 

 

 

Basın Açıklamaları