5 Nisan Avukatlar Günü Basın Açıklaması

5.4.2018 11:00:00

                                                    BASIN AÇIKLAMASI

                          1958 yılından bu yana kutlanmakta olan Avukatlar günü 1987 yılından bugüne Türkiye Barolar Birliğinin genel kurul kararı ile resmi hüviyet kazanmıştır.

                        Demokratik, Laik Hukuk Devletini yaşatmak için direnen. Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkan; Yargıyı bağımsız kılmak adına mücadele eden, hak ve özgürlüklerin  korunması için savaş veren  tüm meslektaşlarım 5 Nisan Avukatlar günümüzü kutluyor sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.

 

                  Bu vesileyle mesleğimize yıllarca hizmet etmiş ahirete intikal eden çok değerli meslek büyüklerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum.

                 Değerli meslektaşlarım?

 

            Her fırsatta ifade ettiğimiz üzere yargının bağımsızlığı, yargılama faaliyetinin adil olması bakımından hayati öneme sahip, vazgeçilmez bir nitelik arz etmektedir. Ancak yargının gerçek anlamda bağımsızlığının en temel şartı, hatta olmazsa olmazı, savunmadır. Savunma olgusu evrensel nitelikte temel hak ve özgürlüklerin yanı sıra tüm hak ve özgürlüklerin en önemli ve vazgeçilmez bir unsurudur. Temel hak ve özgürlüklerin en büyük güvencesi hak arama özgürlüğüdür. Bu özgürlüğün, bireylerce Avukatlar aracılığıyla kullanıldığı bilinen bir gerçektir.

 

            Yargı, yalnızca yargıçlara, yalnızca savcılara, yalnızca Avukatlara bırakılamayacağı gibi yalnızca seçilmişlere de bırakılamaz. Yargı milletin kamusalıdır.         

            Baroların vazgeçemeyecekleri temel hedefi bağımsızlıktır. Barolar hiçbir kuvvetin vesayetini kabul edemez.Avukatlar bağımsızlık savaşımını yaşamlarının en anlamlı parçası olarak algılamaktadırlar.Biz dik durmaya ve doğruları savunmaya devam edeceğiz.

            Bağımsızlık ve tarafsızlık önceden verilen bir paye bir lütuf değildir. Çetin ve zorlu bir mücadele direnci ve kararlılığıyla kazanılmıştır.

 

            Tarihi binlerce yıla dayanan ve halkın hak arama özgürlüğünün somutlaşması olan savunmaya yapılan saldırı, halka yapılan saldırıdır. Unutulmamalıdır ki, Avukatların sesi kesilirse, yurttaşların nefesi kesilir.

 

            Kamu hizmeti gören, aynı zamanda serbest meslek niteliğine sahip, bağımsız yargının temel unsurlarından olan Avukatlık mesleği bugünlere, yüzyıllara dayanan özgürlük ve hukuk devleti mücadelesiyle gelmiştir. Avukatlar kamu hizmeti görür;  ancak kamu görevlisi değildir.Bu anlamda devlete karşıda bağımsızdır.

 

            Bizler eski Ön Asya da ’da vardık, Mezopotamya’da vardık, Antik Yunan’da vardık, Roma da ’da vardık, bugünde varız, yarında var olacağız.

 

            Bizler Atatürk ilke ve Devrimleri için, Türkiye’nin demokratik ve Laik bir cumhuriyet, insan haklarına dayalı sosyal bir hukuk devleti olması için, inançlı bir kararlılıkla mücadele etmeyi sürdüreceğimiz bildiriyor ve bu yolda dayanışmayı daha da çoğaltacağımızı yüksek sesle ve bir kez daha vurguluyoruz.

 

            Eşitliğin de özgürlüğün de kardeşliğin de varsıllığında hukukun üstünlüğün den geçtiğini bilinciyle tarihe not düşüyoruz:

 

            HUKUK DEVLETİ YIKILIRSA, GERİYE KALANA DEVLET DENMEZ!

 

            Biz Avukatız itiraz ederiz, susmayız! Haksızlıklara, hukuksuzluklara itiraz etmeye devam edeceğiz. OHAL derhal kaldırılmalı ve Ülkemiz olağan sürecine girmelidir.

 

            “HERKES İÇİN ADALET, ADALET İÇİN AVUKAT”

 

                Yaşasın Hukuk Devleti,

                Yaşasın İnsan Hakları,

               Yaşasın Avukatlar.        

 

           

                                                                                   MANİSA BARO BAŞKANI

                                                                                         AV.ALİ ARSLAN 

 

Basın Açıklamaları