TBB Duyuru 2018/34

10.9.2018 09:35:20

 

Ankara 04.09.2018

BARO BAŞKANLIĞI

 

 

DUYURU NO:2018/34

 

          Konu: 04 Eylül 2018 Tarihinde Sayın Adalet Bakanı'na Yapılan Ziyaret Hakkında.

 

      04 Eylül 2018 tarihinde Türkiye Barolar Birliği Başkanı tarafından Sayın Adalet Bakanı makamında ziyaret edilmiştir.

     Ziyarette avukat meslektaşlarımızın sorunlarını içeren ekli listenin yer aldığı bir mektup Sayın Bakana takdim edilmiş ve şifahi olarak da açıklanmıştır.

      Ayrıca bu konularla ilgili Bakanlık yetkilileri ile bir toplu çalışma yapılması teklif edilmiş ve bu teklifimize Sayın Bakan olumlu cevap vermiştir.

      Bilgilerinizi dilerim.

      Saygılarımla. 

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 

 

 

 

Sayın Adalet Bakanı'na Sunulan Meslek Sorunlarını İçeren Liste

 

 

Son Duyurular

 • Adli ve İdari Yargı birimlerinde görülen, Adalet Bakanlığı'nın taraf veya ilgili olduğu davalar nedeniyle mahkeme tarafından Hazine aleyhine hükmedilen vekalet ücretlerinin ödeme işlemleri hakkında.
  5.7.2019 08:36:37
 • Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurul Kararı.
  4.7.2019 07:57:05
 • Avukatlık Kanunu’ nun 164.maddesinin “Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir.” Hükmünün iptali talebinin reddine ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı hakkında.
  22.5.2019 08:42:02
 • UYAP Sorgulamaları Hakkında.
  22.5.2019 08:21:23
 • Çocuk Dostu Hukuki Yardıma İlişkin Rehber İlkeler Hakkında
  24.4.2019 16:30:00
 • Soruşturma Dosyasının Avukat Tarafından Vekaletname Veya Görevlendirme Yazısı Olmadan İncelenmesi Hakkında
  16.4.2019 16:51:25
 • Diploma Denklik Belgelerinin Avukatlık Kanunu'na Uygun Hale Getirilmesi Hususunda Yapılacaklar Hakkında
  2.4.2019 15:45:22
 • Soruşturma dosyasının Avukat tarafından incelenmesine dair 22.01.2019 tarihli Ceza İşleri Genel Müdürlüğü yazısı
  20.3.2019 07:37:45