Duyuru 2017/57

1.9.2017 22:00:00


Ankara 06/09/2017

BARO BAŞKANLIĞI

DUYURU NO: 2017/57

Konu "Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi" hakkında.

02.01.2017 tarih ve 29936 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren 2017 yılı Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin bazı hükümlerinin yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Adalet Bakanlığı tarafından Danıştay 8.Dairesinde 2017/1257 Esas sayısı ile açılan davada, Daire, Tarifenin "Genel Hükümler" bölümünde yer alan 17. maddesinin 2.fıkrası ve 22. maddesi ile "Ücret Tarifesi" bölümünün Birinci Kısım İkinci Bölümünde yer alan 6. maddesi ve İkinci Kısım, İkinci Bölümde yer alan 7. maddesinin yürütülmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

Ekte bir örneği gönderilen yargı kararını bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

Avukat Metiıı FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
BaşkanıEk:

 

Yargı Kararı

Son Duyurular

 • Yargıtay Büyük Genel Kurulu Kararı Hakkında
  9.3.2018 11:58:19
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Hakim Adayı Belirlenmesine ilişkin Duyuru Hakkında.
  8.11.2017 10:57:03
 • 06.08.2015 tarih - 29437 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derce Mahkem...
  31.10.2017 22:00:00
 • Sosyal Güvenlik Hukuku, İş ve Trafik, Maddi Tazminat Hesaplamaları ve İşçilik Alacakları Eğitimi Hakkında...
  31.10.2017 22:00:00
 • 25.10.2017 günlü ve 30221 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7036 sayılı "İş Mahkemeleri Kanunu" Hakkında...
  30.10.2017 22:00:00
 • TBB' nin 21.09.2017 tarih ve 2017/58 sayılı duyurusu...
  27.9.2017 22:00:00
 • denizbank...
  18.9.2017 22:00:00
 • "Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi" hakkında....
  1.9.2017 22:00:00