Duyuru 2017/63

8.11.2017 10:57:03
Duyuru 2017/63

Ankara   31/10/2017

BARO BAŞKANLIĞI

 

 

DUYURU NO: 2017/63

 

Konu: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Hakim Adayı Belirlenmesine ilişkin Duyuru  Hakkında.

 

      Adalet Bakanlığı, İnsan Hakları Daire Başkanlığı’ndan alınan 30 Ekim 2017 günlü yazı ve eki duyuru ilişikte gönderilmiştir.

 

      Söz konusu yazıda; AİHM’ de görev yapmak üzere Türkiye adına seçilecek hakimin belirlenmesi amacıyla, Avrupa Konseyine T.C. Devleti tarafından yeni üç aday önerilmesi gerektiği, hakim adayı olabilmek için başvuru koşullarına ilişkin hazırlanan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Hakim Adayı Belirlenmesine ilişkin duyurunun Adalet Bakanlığı ve Dış işleri Bakanlığı internet sayfasında yayınladığı ve başvuruların 23 kasım 2017 tarihine kadar devam edeceği bildirilmektedir.

 

      Konunun ilgilenen Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını önemle rica ederim.

 

              Saygılarımla.

                       

 

 

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKİ :

 

                                          Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Hakim Adayı Belirlenmesine İlişkin Duyuru 

Son Duyurular

 • 04 Eylül 2018 Tarihinde Sayın Adalet Bakanı'na Yapılan Ziyaret Hakkında.
  10.9.2018 09:35:20
 • Danıştay 8. Dairesi’ nin 27.06.2018 tarih ve 2016/578 E. 2018/3664 K. Sayılı İptal Kararı
  29.8.2018 08:36:33
 • Manisa Barosu 2018-2020 Olağan Genel Kurul Çağrısı Hakkında
  20.8.2018 12:38:39
 • Danıştay 8. Dairesi'nin Yürütmenin Durdurulması Kararı Gereği AAÜT'de Yapılan Değişiklik Hakkında.
  3.8.2018 08:20:59
 • AİHM Cargill Davasının Özet Çevirisi Hakkında
  23.7.2018 11:20:14
 • SAYIN CUMHURBAŞKANI ADAYLARINA, SAYIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARINA VE KAMUOYUNA
  18.6.2018 16:42:41
 • Yargıtay 19. Ceza Dairesinin 10/05/2018 tarih ve 2018/3072 Esas, 2018/5874 Karar Sayılı İlamı Hakkında
  11.6.2018 17:33:23
 • Ankara 12. İş Mahkemesi Hakimi' nin, Ankara Barosu Başkan'ı Av. Hakan CANDURAN'a ve Meslektaşlarımıza karşı saldırısını kınıyoruz.
  25.5.2018 11:35:07