TBB Duyuru 2018/10

9.3.2018 11:58:19

 

Ankara,   02.03.2018

BARO BAŞKANLIĞI

 

DUYURU NO: 2018/10

 

Konu: Yargıtay Büyük Genel Kurulu Kararı Hakkında.

 

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca kabul edilen iş bölümüne ilişkin 09.02.2018 günlü 2018/1 sayılı kararın bir örneği ekte gönderilmiştir.

 

Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını rica ederim.

 

Saygılarımla.

 

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 

 

EKİ                                                                                                   :

 

Karar (Sayfa 1 – Sayfa 29)

 

Karar (Sayfa 39 – Sayfa 43)

 

Son Duyurular

 • Yargıtay Büyük Genel Kurulu Kararı Hakkında
  9.3.2018 11:58:19
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Hakim Adayı Belirlenmesine ilişkin Duyuru Hakkında.
  8.11.2017 10:57:03
 • 06.08.2015 tarih - 29437 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derce Mahkem...
  31.10.2017 22:00:00
 • Sosyal Güvenlik Hukuku, İş ve Trafik, Maddi Tazminat Hesaplamaları ve İşçilik Alacakları Eğitimi Hakkında...
  31.10.2017 22:00:00
 • 25.10.2017 günlü ve 30221 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7036 sayılı "İş Mahkemeleri Kanunu" Hakkında...
  30.10.2017 22:00:00
 • TBB' nin 21.09.2017 tarih ve 2017/58 sayılı duyurusu...
  27.9.2017 22:00:00
 • denizbank...
  18.9.2017 22:00:00
 • "Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi" hakkında....
  1.9.2017 22:00:00