02.01.2020 TBB Duyuru No:2020/3

2.1.2020 10:59:19

 

Ankara, 02.01.2020

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2020/3
 


Konu: 2020 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Hakkında.

 

Tüm ücretlere ortalama yüzde 25'lik artış getiren 2020 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, 02.01.2020 tarih ve 30996 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı süreç boyunca birlikte çalışmış ve Tarife uzlaşma ile hazırlanmıştır.

 

Bilgilerinize sunarım.

 

Saygılarımla.

 

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 

Eki:


2020 Yılı Türkiye Barolar Birliği AAÜT Metni

 

 

 

 

 

 

Son Duyurular

 • ÇAS Eğitimi Bilgilendirme
  14.1.2020 16:15:44
 • Avukat Adayları Tarafından İbraz Edilen Tek Hekim Raporları Hakkında
  3.1.2020 09:27:33
 • Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Yönetmeliği Hakkında
  2.1.2020 11:16:09
 • 2020 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Hakkında
  2.1.2020 10:59:19
 • Danıştay 8. Dairesince Verilen Yürütmenin Durdurulması Kararı Gereği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Yapılan Değişiklik Hakkında
  12.12.2019 14:39:38
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 18.10.2019 tarih ve 2019/308 K. sayılı kararı hakkında
  26.11.2019 13:49:50
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu dairesi Başkanlığı'nın Elektronik Haciz İşlemleri Konulu Yazısı Hakkında
  19.11.2019 13:47:33
 • "Bilirkişilik Temel Eğitimi" MCBÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenmiştir.
  11.11.2019 16:14:46