AnasayfaHaberler

05.04.2019 5 Nisan Avukatlar Günü Tören ve Kokteyl

5.4.2019 12:00:00
05.04.2019 5 Nisan Avukatlar Günü Tören ve Kokteyl

 

                                                           BASIN AÇIKLAMASI

               Hakkın ,hakikatın savunucusu,bağımsız yargının güvencesi, adalete hizmetin fedakar ve cefakar neferi,Demokratik ,Laik Hukuk Devletini yaşatmak için direnen.Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkan; Yargıyı bağımsız kılmak adına mücadele eden, hak ve özgürlüklerin  korunması için savaş veren  tüm meslektaşlarımın 5 Nisan Avukatlar günü kutlu olsun.

 

            Bağımsız yargının güvencesi Avukatlık mesleğine yıllarca hizmet etmiş mesleğin onurunu ve saygınlığını korumuş ahirete intikal eden çok değerli Adalet savaşçıları meslek büyüklerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum.

 

            Değerli meslektaşlarım, değerli katılımcılar;

            5 Nisan Avukatlar günü vesilesi ile ;Hukuk düzenimize ,yargıya, Avukatlık mesleğinin gelişimine önderlik eden, Bağımsız,Çağdaş Türkiye Cumhuriyetinin  kurucusu ,önderimiz, yol göstericimiz, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ü minnetle , şükranla anıyorum.Düşünceleri ,ilke ve devrimleri rehberimiz olmaya devam edecektir.Çağdaşlaşma yolunda ,tam bağımsız yargıyı oluşturma yolundaki çabamız aralıksız devam edecektir.

 

            Her fırsatta ifade ettiğimiz üzere yargının bağımsızlığı, yargılama faaliyetinin adil olması bakımından hayati öneme sahip, vazgeçilmez bir nitelik arz etmektedir. Ancak yargının gerçek anlamda bağımsızlığının en temel şartı, hatta olmazsa olmazı, savunmadır. Savunma olgusu evrensel nitelikte temel hak ve özgürlüklerin yanı sıra tüm hak ve özgürlüklerin en önemli ve vazgeçilmez bir unsurudur. Temel hak ve özgürlüklerin en büyük güvencesi hak arama özgürlüğüdür. Bu özgürlüğün, bireylerce Avukatlar aracılığıyla kullanıldığı bilinen bir gerçektir.

 

            Yargı, yalnızca yargıçlara, yalnızca savcılara ,yalnızca Avukatlara bırakılamayacağı gibi yalnızca seçilmişlere de bırakılamaz. Yargı milletin kamusalıdır.

 

            Bağımsızlık ve tarafsızlık önceden verilen bir paye bir lutuf değildir.Çetin ve zorlu bir mücadele direnci ve kararlılığıyla kazanılmıştır.

 

            Tarihi binlerce yıla dayanan ve halkın hak arama özgürlüğünün somutlaşması olan  savunmaya yapılan saldırı, halka yapılan saldırıdır. Unutulmamalıdırki, Avukatların sesi kesilirse, yurttaşların nefesi kesilir.

 

 

            Kamu hizmeti gören , aynı zamanda serbest meslek niteliğine sahip , bağımsız yargının temel unsurlarından olan Avukatlık mesleği bugünlere , yüzyıllara dayanan özgürlük  ve hukuk devleti mücadelesiyle gelmiştir. Avukatlar kamu hizmeti görür;  ancak kamu görevlisi değildir. Bu anlamda devlete karşıda bağımsızdır.

 

            Baroların vazgeçemeyecekleri temel hedefi bağımsızlıktır. Barolar hiçbir kuvvetin vesayetini kabul edemez. Avukatlar bağımsızlık savaşımını yaşamlarının en anlamlı parçası olarak algılamaktadırlar. Biz dik durmaya ve doğruları savunmaya devam edeceğiz.

           

            Değerli Meslektaşlarım , değerli katılımcılar;

 

            AVUKATLAR; bağımsız yargının, hakkın savunucusu, yargının üç ayağını oluşturan(hakim,savcı,avukat)unsurlarından biridir.

            Bu çerçevede Avukatlar bu görevini yaparken Ülkemizde halkımızın yaşadığı sorunlardan , demokrasinin tüm kurumları ile çalıştırılması çabasından , Tam Bağımsız Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmaktan ayrı duramaz.

 

            Biz Avukatlar şunu biliyoruz ki Ülkemizin sorunları bizim sorunumuzdur. Ülkesi olmayan bir Avukatın Avukatlık yapması mümkün değildir.

 

            Demokrasinin gelişimi ve  tam bağımsız yargının yerleşmesi bizim sorunumuz,

            Cumhuriyetin temel değerlerine sahip çıkmak bizim sorunumuz,

            İnsan hak ve Özgürlüklerini savunmak bizim sorunumuz,

            Üstünlerin hukukunu değil ,Hukuğun üstünlüğünü savunmak bizim görevimiz,

            Ezilenin yanında , güçsüzün yanında, hak arayanın yanında ,adalet arayanın yanında olmak bizim görevimiz.

            Biz görevimizin bilincindeyiz ve görevimiz yapmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz çalışmaya devam edeceğiz

 

            Cumhuriyetimiz; kurulduğu günden bu güne bir çok badireler, zorlu dönemler atlatmıştır. Bu zorlu dönemlerde erki elinde bulunduranlar yargıyı kullanarak ülkeyi kendi düşünceleri doğrultusunda dizayn etmeye çalışmışlardır. Bu çabalar kısa dönemde  başarılı oluyor gözükse de bir süre sonra aynı yargı kendisini amaçları doğrultusunda kullanmak isteyenleri yargılar konuma gelmiştir.

 

            Yargı, denetimsiz iktidar,

            Savunmasız yargı olamaz.

            Türkiye yargı bağımsızlığı konusunda hiç de hak etmediği bir yerdedir. Dünyada yargı bağımsızlığı sıralamasında 140 ülke arasında 111. Sırada, hukukun üstünlüğü sıralamasında ise 126 ülke arasında 109. sıraddayız.Yargıya duyulan güven en dip seviyelere düşmüştür.

            Olağan üstü dönemlerin hukuku olağan hukuk haline getirilemez, her ne koşulda olursa olsun adil/dürüst yargılama hakkından, savunma dokunulmazlığından , hukukun evrensel ilke ve değerlerinden vazgeçemeyiz.

 

            Değerli Meslektaşlarım ;

 

            Hepimiz biliyoruzki her geçen gün mesleki sorunlarımız daha da ağırlaşıyor.

            Avukatlık mesleği büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Avukat sayımız hızla artmaktadır. Bir önceki yıl Üniversite sınavlarına girişte aranan ilk 150.000 girme koşulu geçen sınavda bu sayının daha aşağı çekilmesi beklenirken 190.000 çıkarılmıştır. Vakıf Üniversitelerinin hızlı bir şekilde Hukuk Fakültesi açmasına izin verilmektedir. Bu durum eğitim kalitesini düşürmekte ve ihtiyacın çok üzerinde Hukuk mezunu oluşmasını sağlamaktadır. Bu durum mesleğe yeni başlayan genç avukatlarımızın durumunu daha da zorlaştırmaktadır.

             Ağır ekonomik koşullarla dişe-diş boğuşan genç Avukatlarımız fikri ve ruhsal gelişmelerini bir kenara bırakmak zorunda kalmıştır. Staj döneminde ve stajını bitiren genç meslektaşlarımızın çektiği sıkıntılar , yaşadıkları gel-gitler  bizi üzmekte ve mesleğin kanayan yarası olmaya devam etmektedir.

           

            Avukatlara uygulanan vergi sistemi de mesleği icra etmemizi güçleştirmektedir. Avukatlık bir kamu görevidir. Bu görev karşılığında alınan ücretten %18 KDV almak  , %35 gelir vergisi almak hangi akla hizmettir. Avukatın mesleğini icra etmek için yaptığı harcamalarla birlikte Avukatın aldığı ücretin  %80 vergi ve giderlere gitmektedir. Yapılacak yeni düzenlemelerle KDV ve gelir vergisi oranları biran önce düşürülmelidir.

 

            Avukatlık mesleğine yapılan saldırılar biran öne önlenmeli , iş takipçileri için daha ağır cezai yaptırımlar getirilmelidir .Avukatın yerine geçerek iş takibi yapan kişi ve kurumlar  için yeterli yaptırımlar uygulanmadığından caydırıcı olmamaktadır.

           

           

            Biz Avukatlar bir bütünüz ve birlikte çalışmalıyız. Hem ülkemize hem mesleğimize karşı olan sorumluluklarımızı bu güne kadar olduğu gibi bundan böylede birlikte yerine getirmeliyiz.

 

            Değerli meslektaşlarım, değerli katılımcılar;

 

         Hem genel anlamda, hem de Manisa özelinde sorunlarımız var.Bu sorunları burada çok ayrıntılı anlatmak mümkün olmuyor.Genel anlamda yaşadığımız sorunlara yazılı ve görsel basın aracılığı ile paylaşıyor ve Manisa Barosu olarak düşüncelerimizi açıklıyoruz.(Bu anlamda bizim sesimiz olan yazılı ve görsel basınımızın değerli emekçilerine huzurunuzda teşekkür ediyorum.)

           Yerelde Adliyelerde yaşanan sorunlarda hem Cumhuriyet Başsavcımız, hem Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanımız hem de diğer tüm kişi ve kurumlarla medeni ilişkiler ve diyaloglarımız sayesinde sorunlarımızı aşmaya çalışıyoruz. Cumhuriyet Başsavcımıza ,Adli yargı Adalet Komisyonu Başkanımıza , hakim ve savcılarımıza ,Adli personele, Tüm idari birimlere bu güne kadar gösterdikleri duyarlılık nedeni ile teşekkür ederim.

 

            Hepimizin temel bir gayesi var; Hakimiyle, Savcısıyla, Avukatıyla, tüm Adliye personeli ile sağlıklı ve başarılı bir yargı hizmetini sunabilmek. Her geçen gün bir önceki günden daha iyi olmuyor. Fakat biz umudumuz kaybetmeden üzerimize düşeni yapmalıyız. Karamsarlık, ümitsizlik, bazen felaket çığırtkanlığı belki dünyanın en kolay işidir, ancak zorluklar içinde umudumuzu koruyarak yapıcı tutum ve davranışlarımızla, doğru iletişim yöntemleriyle sorunları çözmeye çalışmak mesleğimiz ve temsil ettiğimiz kurumlarımız açısından daha doğru ve yakışır bir yoldur.

            Değerli meslektaşlarım;

             Avukatlık mesleği gibi onurlu ve kutsal bir mesleği ifa ettiğimizi asla hatırımızdan çıkarmamalıyız, Avukat olduğumuzu özel yaşantımızda dahil olmak üzere hissetmeli ve hissettirmeliyiz.

            Biz Avukatız, birgün herkese gerekiriz biz;

            Hukukun üstünlüğü,adaletin tecellisi için onurlu bir mücadele gerçekleştiriyoruz.İYİKİ AVUKATIZ!

            Hakkın ,hakikatin savunucusu, bağımsız yargının güvencesi, adalete hizmetin fedakar ve cefakar neferi , Adalet şövalyesi, hukuk savaşçısı , yurttaşların sesi olan bütün Avukatlara selam olsun.

            Yaşasın Avukatlar!

            Yaşasın 5 Nisan. 

                                                                                   MANİSA BARO BAŞKANI

                                                                                         AV.ALİ ARSLAN