Staj Başvurusunda Gerekli Evraklar

20.10.2017 13:14:10

YENİ STAJA BAŞLAMA

 

 1- Nüfus Cüzdan Örneği Fotoğraflı ( Muhtardan Tasdikli veya Nüfus Müdürlüğü' nden )   3 Adet
  2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi   ( T.C. Kimlik Numaralı )   3 Adet
  3- İkametgah Belgesi Fotoğraflı ( Muhtardan Tasdikli veya Nüfus Müdürlüğü' nden )   3 Adet
  4- Çıkış Belgesi   ( Aslı )   3 Adet Fotokopi
  5- Sağlık Raporu  Kan Grubu ( Heyet veya Sağlık Ocağı )   3 Adet
  6- Arşivli adli Sicil Kaydı   ( Aslı )   3 Adet
  7- SSK, Bağkur, Emekli Sandığından kayıt durumunu gösterir Belge   3 Örnek
  8- Biyometrik 6x9 Fotoğraf   10 Adet  (Düz Beyaz Fon Üzerine)
  9- 100,00 TL.    
10- 47,50 TL.  Damga Pulu   ( Barodan alınacak belge ile Vergi Dairesine yatırılacaktır. )
11- Baro' ya müracaat dilekçesi            3 Örnek
12- Yanında staj yapılacak avukatın muvafakatı         3 Örnek
13- Yanında staj yapılacak avukatın raporu               3 Örnek
14- 2 Avukat tarafından takdim ( Ayrı ayrı olacak )   3 Örnek
15- Stajyerin beyanı   ( Av. Yasası 5. Madde E, F, G, Bendleri )   3 Örnek

 

Staja Başlama Dilekçeleri