Staj Başvurusunda Gerekli Evraklar

20.10.2017 13:14:10

 

YENİ STAJA BAŞLAMA

Her Evraktan 3 Örnek Olacaktır

 

 1. Nüfus Cüzdan Örneği       
 2. Nüfus Cüzdan  Fotokopisi
 3. İkametgah Belgesi            
 4. Çıkış Belgesi ..........................................  (Fakülteden yada Noterden aslı gibidir)
 5. Sağlık Raporu (Kan Grubu) .......................................(Heyet)
 6. Arşivli Adli Sicil kaydı  ......................... (Aslı)
 7. 10 Adet Biyometrik  Fotoğraf…………. (6X9)
 8. 100,00.-TL.
 9.  72,70.-TL. damga pulu……….. (Barodan belge alınacak)
 10. Baroya müracaat dilekçesi
 11. Yanında staj yapılacak avukatın muvafakatı
 12. Yanında staj yapılacak avukatın raporu
 13. 2 avukat tarafından takdim (ayrı ayrı iki Avukat olacak)
 14. Stajyerin beyanı (Av. Yasası 5. Madde E, F, G bendleri)  
 15. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığından Belge  (Kayıt Durumu)

 

 

Staja Başlama Dilekçeleri