29.05.2019 Manisa Barosu Kadın Çocuk Hakları Komisyonu Basın Açıklaması

29.5.2019 15:54:52
29.05.2019 Manisa Barosu Kadın Çocuk Hakları Komisyonu Basın Açıklaması

 

 

BASINA VE KAMUOYUNA

 

 

      Yazılı ve görsel basında ve sosyal medyada da bir süredir paylaşılan Zümrüt Apartmanı adlı kitapta yer alan çocuğa yönelik cinsel istismarı özendirici, teşvik edici ifadeler baromuzca da üzüntüyle, kızgınlıkla karşılanmıştır.

 

      Söz konusu kitapta yer alan ifadelerin TCK'nın 226'ncı maddesinde düzenlenen Müstehcenlik suçunu oluşturduğu ve açıkça kanuna, kamu vicdanına ve kamu barışına aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle kitabın yazarı Abdullah Şevki, dağıtımını yapan Kurgu Yayınevi ve Genel Yayın Yönetmeni Alaattin Topçu  hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması için Baromuz tarafından ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.

 

      Çocuklar söz konusu olduğunda devletlerin ödevi; çocuğu her tür suistimale, ihmale, sömürüye, hak ihlaline karşı korumak ve attığı her adımda çocuğun üstün yararı ilkesini gözetmektir. Yasal mevzuatımız gereğince de çocuğun istismarına sebep olacak durumlarla ivedilikle mücadele edilmesi gerekmektedir.  Söz konusu kitap içeriğinde yer alan metin, cinsel istismarı öven bir içeriktedir.

 

      Şikayete konu edilen kitapta hiçbir olay örgüsüne yer verilmeden sadece cinsel dürtüleri harekete geçirmeye yönelik basit, sıradan ifadelerle, çocuklar kullanılmak suretiyle bayağı bir dil kullanılarak toplumun ar ve haya duygularını incitici, cinsel arzuları tahrik ve istismar edecek şekilde tiksinti verecek ve en önemlisi çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarını azmettirici bir şekilde ifade edilmek suretiyle kurgulanmıştır. Kitabın yazarı Abdullah Şevki’nin ve yayınevinin işbu kitabın yayımını yaparak kamuoyuna sunması açıkça çocuk istismarına özendirici niteliktedir.

 

      Basında da sıkça paylaşılan ve kamu barışını bozucu ve çocuk istismarını teşvik eden öğeler barındırması nedeniyle, kitabın savcılık makamınca toplatılması talep edilmiştir.  Basılı eserlerin de çocuklarımızın yüksek yararı ve toplumsal ahlaki yapımızın korunması önceliği olmalıdır.

 

      Manisa Barosu olarak, çocuklarımızın ruhsal, psikolojik ve fiziksel gelişimlerini etkileyecek her türlü olumsuz içerik ile mücadelemiz devam edecektir.  Kitabın içeriği nedeniyle, söz konusu kitapla ilgili paylaşımların ülke gündeminden derhal kaldırılması, kitabın toplatılması ve basım ve yayının durdurulması ve ilgililerin cezalandırılması için gerekli başvurular yapılmıştır. Çocuğa yönelik her türlü istismarın takipçisi olduğumuzu ve  var gücümüzle mücadele edeceğimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz.

 

      Saygılarımızla.   

                   

Manisa Barosu Kadın Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı

 

Manisa Baro Başkanı

 

Av.Pınar KINA CANDEMİR

Av.Ali ARSLAN

 

Fotoğraf Galerisi