12.12.2019 TBB Duyuru 2019/70

12.12.2019 14:39:38

 

Ankara, 09.12.2019

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2019/70

      Konu: Danıştay 8. Dairesince Verilen Yürütmenin Durdurulması Kararı Gereği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Yapılan Değişiklik Hakkında

 

      02 Ocak 2019 tarih ve 230643 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin "Genel Hükümler" bölümünde yer alan 12.maddesinin 1.fıkrası, 13.maddesi ve 22.maddesi Danıştay 8. Daire'nin 2019/145 Esas sayılı yürütmenin durdurulması kararı gereği değiştirilmiş olup, hazırlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife 07 Aralık 2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

      Bilgilerinize sunarım.

 

      Saygılarımla.

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 

Eki:

 

Danıştay 8. Daire' nin 2019/145 Esas Sayılı yürütmenin durdurulması kararı gereği Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren AAÜT' nde yapılan değişiklik metni

 

 

 

 

Son Duyurular

 • Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurul Kararı Hakkında
  30.3.2020 14:30:29
 • Turgutlu Ağır Ceza Mahkemesi Hakkında
  27.3.2020 13:30:20
 • COVID-19 Kapsamında Alınan Tedbirler ve Adliye Nöbet Sistemine Geçilmesi Hakkında
  26.3.2020 15:51:29
 • Merkez ve Mülhakat Tüm Mahkemeler Hakkında (Akhisar)
  26.3.2020 15:00:19
 • 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında
  25.3.2020 17:16:16
 • Manisa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Yazısı Hakkında
  25.3.2020 17:10:17
 • 2279 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Hakkında
  24.3.2020 12:26:33
 • Bursa Barosunun Düzenlediği Makale Yarışması, Şiir Yarışması ve Hukuka Katkı Ödülü Hakkında
  23.3.2020 13:55:43