03.01.20120 TBB Duyuru No:2020/5

3.1.2020 09:27:33

Ankara, 03.01.2020

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2020/5
 


Konu: Avukat Adayları Tarafından İbraz Edilen Tek Hekim Raporları Hakkında.

 

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan yazı ile Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yazısının birer örneği ilişikte gönderilmiştir.

 

Söz konusu yazılarda özetle; 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 5/1-h ve Türkiye Barolar Birliği Staj Yönetmeliğinin 4/2-g maddeleri uyarınca avukat adaylarının başvuru evrakı ekinde avukatlık mesleğini sürekli olarak gereği gibi yapmaya engel vücut veya akılca malul olmadıklarına dair sağlık raporu ibraz etmeleri gerekirken avukat adayları tarafından sunulan bir kısım sağlık raporlarının sadece fiziki muayeneye ilişkin olup akli meleke durum değerlendirmesini içermemesi nedeniyle staj listesine ve Baro levhasına yazılmak için başvuru yapan adayların onay işlemlerinde gecikme ve aksamalar yaşandığı bildirilmektedir.

 

Belirtilen olumsuzlukların giderilmesi bakımından avukat adaylarının, sağlık hizmet sunucularından; "Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Rapor Formatı" nda yer alan "Genel Tıbbi Değerlendirme Kararı" bölümünün yanında "Akli Meleke Kararı" bölümünün de işaretlenmesini talep etmeleri gerekmektedir.

 

Bilgilerinize sunarım.

 

Saygılarımla.

 

 

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 

 

Eki:


Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Yazısı, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yazısı

 

 

 

 

 

Son Duyurular

 • Turgutlu Ağır Ceza Mahkemesi Hakkında
  27.3.2020 13:30:20
 • COVID-19 Kapsamında Alınan Tedbirler ve Adliye Nöbet Sistemine Geçilmesi Hakkında
  26.3.2020 15:51:29
 • Merkez ve Mülhakat Tüm Mahkemeler Hakkında (Akhisar)
  26.3.2020 15:00:19
 • 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında
  25.3.2020 17:16:16
 • Manisa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Yazısı Hakkında
  25.3.2020 17:10:17
 • 2279 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Hakkında
  24.3.2020 12:26:33
 • Bursa Barosunun Düzenlediği Makale Yarışması, Şiir Yarışması ve Hukuka Katkı Ödülü Hakkında
  23.3.2020 13:55:43
 • Tebligatların Ertelenmesi Hakkında Yazılan Yazı
  20.3.2020 09:00:16