20.05.2020 Meslektaşlara Yardım Kriterleri

20.5.2020 15:42:39

 

                                             MESLEKTAŞLARA YARDIM KRİTERLERİ

 

          Manisa Barosu yönetim Kurulunun 29.04.2020 tarih 99/6 sayılı kararı ile ekonomik sıkıntıda olan meslektaşlarımıza katkı sağlamak amacı ile  yardım toplama kampanyası düzenlenmiş, bu kapsamda toplanan yardımın hangi meslektaşlara yapılması gerektiği  konusunda aşağıdaki kriterler yönetim kurulumuzun 20.05.2020 tarihli toplantısında  belirlenmiştir.

             

         1-Destekten yararlanmak isteyen meslektaşın halihazırda üzerine kayıtlı gayrimenkul kaydı ile  araç kaydının bulunmaması,durumun değerlendirilmesi için beyanın yeterli kabul edilmesi,

 

         2-Destekten yararlanmak isteyen meslektaşın kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamış olması yada SGK’lı olarak çalışıyorsa ücretsiz izin halinde olduğunun tespit edilmesi,

 

          3-Eşi de avukat olan meslektaşlardan sadece birine yararlanma hakkı tanınmasına,

 

         4-Bağımsız çalışan meslektaşlardan ev veya iş yeri kirası  yada kredi yükü altındaki meslektaşlara öncelik tanınmasına,

 

         5-Meslektaşımızın ek gelirinin bulunmamasının aranmasına(kira,emekli maaşı gibi)

 

         6-Meslektaşımızın banka kayıtlarında mevcut birikiminin 5.000,00.-TL aşmamasına,

 

         7-Vergi kaydına tabi çalışan meslektaşımızın sigortalı çalışanlarının bulunmaması ile 2020 Mart ve Nisan aylarında brüt asgari ücretin üzerinde serbest meslek makbuzu düzenlememiş olmasına,

 

         8-Yardım desteği kararının SMS ile meslektaşlara duyurulmasına,

 

        9-Yardım talebinde bulunacak Meslektaşlarımızın aciliyet nedeni ile 21 Mayıs 2020 saat 17.00 kadar baronun  info@manisabarosu.org.tr mail adresine taleplerinin iletmelerine ,talep dilekçesinde İBAN numaralarının bildirilmesinin istenmesine,

 

         10-Taleplerin divan tarafından değerlendirilmesine,

 

         11-Toplanan yardımın kriterleri taşıyıp ,talepte bulunan meslektaşlara eşit oranda dağıtılmasına .

 

                      

Son Duyurular

 • Demirci Asliye Ceza Mahkemesi Duruşma Erteleme Tutanağı
  16.9.2020 14:16:28
 • Uyap' ta İyileştirme Önerisi hakkında
  10.9.2020 13:21:37
 • Ordu Barosu Avukatlarından av. Ezgi ve Av. İbrahim BAYRAKTAR'ın oğullarının SMA TİP 1 hastalığı hakkında
  10.9.2020 13:12:13
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 18.08.2020 Günlü 90822 Sayılı, “Vergi Tevkifatı ve Mahsubu” Konulu Yazısı
  10.9.2020 08:09:10
 • 2020_2022 Olağan Genel Kurul Çağrısı
  8.9.2020 08:56:17
 • Silah Altına Alınacak Yükümlülerin Erteleme İşlemleri Hakkında.
  4.9.2020 16:22:12
 • TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu Tavsiye Kararı Hakkında
  4.9.2020 16:02:30
 • Manisa Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonunun Düzenlemiş Olduğu “ÇOCUK GÖZÜ İLE HUKUK VE ATATÜRK” Konulu Resim Yarışması Sonuçlanmıştır.
  19.6.2020 16:13:57