03.06.2020 Avukatlık Kanununa Aykırı Faaliyetlere İlişkin Duyuru

3.6.2020 14:58:21

 

AVUKATLIK KANUNUNA AYKIRI FAALİYETLERE

İLİŞKİN DUYURU

(REKLAM YASAĞI, HAKSIZ REKABET)

 

 

                    Bazı avukat meslektaşlarımızın Reklam Yasağı ve Haksız Rekabet İlkelerini ihlal ettiğine ilişkin yakınmaların Baro Başkanlığımıza ulaşması üzerine Yönetim Kurulumuzca duyuru yapılmasına karar verilmiştir. 

 

                    Bilindiği üzere Avukatlık Kanunun 34. Maddesi uyarınca; Avukatlar , yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen , doğruluk ve onur içinde yerine  getirmek ve avukatlık unvanın gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğine belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler. 

 

                    Avukatlık Kanunun  55. Maddesi , Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin  1. Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Meslek Kuralları’nın 8. Maddesi uyarınca ; Avukatlar iş elde etmek için , reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ve harekette bulunmaktan çekinmek zorundadır. Uluslararası Barolar Birliği’nin 1956 Oslo Toplantısının 8. No.lu kararı uyarınca da ; reklama başvurmak, avukatlık vakar ve şerefi ile bağdaşamaz. 

 

                    Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Meslek Kurallarının 3. Maddesi uyarınca; Avukat mesleki çalışmasını ve kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak  biçimde ve işine tam bir sadakatle yürütmek, Avukatlık Meslek Kurallarının 4. Maddesi uyarınca ise ; Avukat , mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadır. 

 

                    Avukatlar özen ve doğruluk kurallarına göre hareket etmek, kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde sadakatle davranmak mesleğin itibarını sarsacak her türlü davranıştan kaçınmak zorundadır. Avukatlar rakip değil, adaletin gerçekleşmesinde sav, savunma ve karar üçlüsünde yargının kurucu unsuru olarak görev alan, adaletin yardımcısıdırlar . Avukatın kendine iş sağlama yönündeki reklam yasağı ile ilgili hükümler, bir kamu hizmeti olan avukatlık mesleğini iş temini konusunda meslektaşlar arasında haksız rekabetin yaratılması, mesleğin ticarileşmesi ve avukatın iş sahipleri karşısında bağımsızlığını kaybetme tehlikesine karşı korumak için getirilen kurallardır. Avukat kendisini mesleki çalışmasıyla, bilgisiyle, işlerini gösterdiği dikkat ve özenle tanıtır. Bağımsızlığı, kendine ve mesleğine olan saygısı, kendisini müşteri aramaktan men eder. Başka deyişle Avukat iş arkasından koşmaz, iş avukatın arkasından koşar. 

 

                     Avukatlık Kanunun 76’ncı maddesi hükmü uyarınca; Barolar; avukatlık mesleğini geliştirmek, meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni sağlamak; meslek düzenini, ahlakını, saygınlığını, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak, avukatların ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüm çalışmaları yürüten, tüzel kişiliği bulunan, çalışmalarını demokratik ilkelere göre sürdüren kamu kuruluşu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. Avukatlık kanunu ile ilgili yönetmenliklerine aykırı davranışları resen soruşturmak ve sonuçlandırmak baro yönetim kurullarının asli görevleri arasında yer almaktadır. 

 

                    Bu kapsamda avukat meslektaşlarımızın haksız rekabet ve reklam yasağının ihlali sayılabilecek davranışlardan özellikle kaçınması, varsa bu yöndeki davranış ve faaliyetlerini bir an önce sonlandırmaları gerekmektedir. Aksi halde Baro Yönetim Kurulumuzca avukatlık kanunu hükümleri uyarınca RESEN DİSİPLİN SORUŞTURMASI AÇILMASI zorunluluğu doğacaktır.

 

                    Tüm meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur. 03.06.2020

 

 

MANİSA BAROSU YÖNETİM KURULU ADINA

BARO BAŞKANI AV. ALİ ARSLAN

 

Son Duyurular

 • Demirci Asliye Ceza Mahkemesi Duruşma Erteleme Tutanağı
  16.9.2020 14:16:28
 • Uyap' ta İyileştirme Önerisi hakkında
  10.9.2020 13:21:37
 • Ordu Barosu Avukatlarından av. Ezgi ve Av. İbrahim BAYRAKTAR'ın oğullarının SMA TİP 1 hastalığı hakkında
  10.9.2020 13:12:13
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 18.08.2020 Günlü 90822 Sayılı, “Vergi Tevkifatı ve Mahsubu” Konulu Yazısı
  10.9.2020 08:09:10
 • 2020_2022 Olağan Genel Kurul Çağrısı
  8.9.2020 08:56:17
 • Silah Altına Alınacak Yükümlülerin Erteleme İşlemleri Hakkında.
  4.9.2020 16:22:12
 • TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu Tavsiye Kararı Hakkında
  4.9.2020 16:02:30
 • Manisa Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonunun Düzenlemiş Olduğu “ÇOCUK GÖZÜ İLE HUKUK VE ATATÜRK” Konulu Resim Yarışması Sonuçlanmıştır.
  19.6.2020 16:13:57