08.09.2020 2020_2022 Olağan Genel Kurul Çağrısı

8.9.2020 08:56:17

 

MANİSA BAROSU

2020-2022 OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

 

 

Sayın Avukat,

 

Avukatlık Yasası’nın ilgili hükümleri gereğince Manisa Barosu 2020 Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, 10 Ekim 2020 Cumartesi günü saat 10.00’da Manisa Barosu Hizmet Binası Konferans Salonunda toplanacaktır. Seçimler 11 Ekim 2020 Pazar günü saat 09.00 – 17.00 arasında Manisa Barosu Hizmet Binası Konferans Salonunda yapılacaktır.

 

YETERLİ ÇOĞUNLUK BULUNMADIĞI TAKDİRDE, OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI AYNI GÜNDEMLE 17 Ekim 2020 CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 1000’ DA MANİSA BAROSU HİZMET BİNASI KONFERANS SALONUNDA; SEÇİMLER     18 Ekim 2020 PAZAR GÜNÜ 09.00 –17.00 ARASINDA MANİSA BAROSU HİZMET BİNASI KONFERANS SALONUNDA YAPILACAKTIR.

 

Avukatlık Yasasının 86. maddesi gereğince, “baro levhasında yazılı avukat; gerek olağan, gerek olağanüstü genel kurul toplantılarına katılmak ve oy kullanmakla yükümlüdür. Bu toplantılara haklı bir neden olmaksızın gelmeyenlere veya oy kullanmayanlara İlçe Seçim Kurulu başkanı tarafından, o baroya kayıtlı avukatların yıllık keseneğinin üçte biri miktarında para cezası verilir. Bu para cezaları ilgili baro başkanlığınca tahsil edilir ve baro bütçesine gelir kaydedilir”.

 

Bu duyuru 4667 sayılı yasa ile değişik 1136 sayılı Avukatlık Yasası’nın 84.maddesi uyarınca TEBLİGAT HÜKMÜNDEDİR.

 

Olağan Genel Kurul çağrısına ilişkin ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 07.09.2020

 

 

MANİSA BARO BAŞKANI

AVUKAT ALİ ARSLAN

 

 

GÜNDEM

 

BİRİNCİ GÜN 

 1. Açılış ve Yoklama,
 2. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu, Türk Hukuk devrimini gerçekleştiren Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı Şehitleri ve Cumhuriyet’ in kurucuları ile kaybettiğimiz hukukçular için Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
 3.  Baro Başkanının açılış konuşması,
 4.  Avukatlık mesleğinde 60, 50, 40 ve 25 yılını bitirenlere plaket verilmesi,
 5. Genel Kurul Başkanlık Divanının Seçimi,

(1 Başkan, 1 Başkan vekili, 2 yazman üye)

 1.  Önceki dönemde Baro Levhasına yazılanların Genel Kurula takdimi, Barodan ayrılan meslektaşlarımızın bildirilmesi ve vefat edenlerin anılması,
 2. Konukların konuşması,
 3. Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun sunulması,
 4. 2018-2020 yılı Gelir-Gider Raporlarının sunulması, aynı döneme ait denetçi raporunun sunulması,
 5. Raporların müzakeresi, Yönetim Kurulu ve Denetim kurulunun ibrası ile ilgili oylama yapılması,
 6. 2020-2022 yılı 24 aylık Tasarı Bütçesinin okunması, Avukatlık Kanununun 81/2.maddesi gereğince tüm baro kesenekleri hakkında tekliflerin görüşülmesi, karar alınması ve onaylanması,
 7. Avukatlık Kanunu’nun 81/2 md. göre 2021-2022 yılı baro aidatının belirlenmesi ve kıdem esasına göre(0-5 yıl kıdemi olanlar için 160,00 TL, 5 yıldan fazla kıdemi olanlar için 400,00 TL, 60 yaş üzeri vergi kaydı kapatan avukatlardan aidatın yarısının alınması) tespit ve tahsili ile karara bağlanması,
 8.  Avukatlık Yasası’nın 81. maddesinin 4. fıkrası uyarınca 01.10.2020-01.10.2022 dönemi bütçe tasarısının görüşülmesi ve Yönetim Kuruluna fasıllar arası aktarma yetkisinin verilmesi ve karara bağlanması, 
 9. Manisa Barosu Avukatları Yardımlaşma Sandığı kurulması hakkında karar alınması ve hazırlanan yönetmelik üzerinde görüşme ve yönetmeliğin kabul edilip edilmeyeceği hakkında karar alınması
 10. Staj başlangıcında alınan 100 TL dosya parasının kaldırılmasının görüşülmesi ve kaldırılıp kaldırılmayacağı yönünde karar alınması
 11. Yargı ve Meslek Sorunlarının görüşülmesi,
 12. Aday Saptanması (Başkan, Yönetim Kurulu, TBB Delegeleri ve Disiplin Kurulu, Denetçi Adayları) ve adayların konuşması,
 13. Dilekler ve öneriler.
 14. Seçimler, (İkinci Gün)

 

İKİNCİ GÜN 

 1. Baro Başkanı Seçimi
 2. TBB Delegeleri Seçimi (3 Asil, 3 Yedek)
 3. Yönetim Kurulu Üyeleri Seçimi (10 Asil, 10 yedek)
 4. Disiplin Kurulu Üyeleri (5 Asil, 3 yedek)
 5. Denetçi Seçimi (1 Asil, 1 yedek)

 

Son Duyurular

 • CELSE uygulaması üzerinden E-Devlet ile Login işlemi Hakkında
  19.1.2021 16:05:53
 • Mesleki Sorumluluk Sigortası Prim Ödemelerinin Gelir Vergisi Kanununun 68.Maddesinin 1.Fıkrasının 1 Numaralı Bendine Göre Serbest Meslek Kazancının Tespitinde Gider Olarak İndirim Konusu Yapılabileceği Hakkında
  18.1.2021 13:37:29
 • Noterlerce Düzenlenmeyen veya Tasdik Edilmeyen Stajyer Avukat Muvafakatnamelerinin Harca Tabi Olmadığı Hakkında
  18.1.2021 13:31:06
 • 2021 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Hakkında
  18.1.2021 09:02:03
 • Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) Üzerinden Araç Değer Kaybı Eksper Atama Rehberi Hk.
  12.1.2021 16:00:43
 • Birliğimiz ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Arasında İmzalanan TAKPAS Veri Paylaşımı Protokolü Uyarınca Avukatların Kullanımına Açılan Tapu Kadastro Verilerinin Kullanımına İlişkin Sınırlamalar Hakkında.
  12.1.2021 15:52:19
 • Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün "Avukatların Dosya İnceleme Talebi" hakkındaki 17.12.2020 tarih ve 91928 sayılı yazısı
  31.12.2020 11:37:33
 • 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında avukatların ve stajyer avukatların baro kesenekleri ile staj kredi borçları faizlerinin yapılandırılması
  29.12.2020 14:19:21