12.01.2020 TBB Duyuru 2020/90

12.1.2021 15:52:19

Ankara, 29.12.2020

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

 

DUYURU NO:2020/90

Konu: Birliğimiz ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Arasında İmzalanan TAKPAS Veri Paylaşımı Protokolü Uyarınca Avukatların Kullanımına Açılan Tapu Kadastro Verilerinin Kullanımına İlişkin Sınırlamalar Hakkında.

 

TAKPAS sistemi üzerinden avukat meslektaşlarımızın yapılacakları sorgulamalarda, “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Türkiye Barolar Birliği Arasında Tapu ve Kadastro Verilerinin TAKPAS üzerinden Paylaşılmasına İlişkin Protokol'ün 5/e maddesi uyarınca, Ulusal Hukuk Ağı Projesi (U H A P) üzerinden TAKPAS sistemine erişim yetkisi verilen alt kullanıcılara (avukatlara), sistemden sadece görevleri gereği iş ve işlemleri için sorgu yapabilecekleri, başka amaçlar için kullanamayacakları, kullanmaları durumunda Türk Ceza Kanunu, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve diğer kanun hükümlerince ceza ve disiplin soruşturmasının söz konusu” olacağına ilişkin T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’ndan alınan 23.12.2020 tarih 3300387 sayılı yazının bir örneği duyurumuz ekinde gönderilmektedir.

 

Meslektaşlarımızın sorumluluğunun doğmasının önlenmesini teminen ekli yazının Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını rica ederim.

 

Saygılarımla.

 

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 

 

Eki

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü gelen yazı

 

 

Son Duyurular

 • Baromuz ile işçilik alacakları, trafik ve iş kazalarından kaynaklı tazminat hesaplamaları yapan Tazminat.com arasında anlaşma yapılmıştır.
  26.1.2021 14:33:44
 • CELSE uygulaması üzerinden E-Devlet ile Login işlemi Hakkında
  19.1.2021 16:05:53
 • Mesleki Sorumluluk Sigortası Prim Ödemelerinin Gelir Vergisi Kanununun 68.Maddesinin 1.Fıkrasının 1 Numaralı Bendine Göre Serbest Meslek Kazancının Tespitinde Gider Olarak İndirim Konusu Yapılabileceği Hakkında
  18.1.2021 13:37:29
 • Noterlerce Düzenlenmeyen veya Tasdik Edilmeyen Stajyer Avukat Muvafakatnamelerinin Harca Tabi Olmadığı Hakkında
  18.1.2021 13:31:06
 • 2021 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Hakkında
  18.1.2021 09:02:03
 • Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) Üzerinden Araç Değer Kaybı Eksper Atama Rehberi Hk.
  12.1.2021 16:00:43
 • Birliğimiz ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Arasında İmzalanan TAKPAS Veri Paylaşımı Protokolü Uyarınca Avukatların Kullanımına Açılan Tapu Kadastro Verilerinin Kullanımına İlişkin Sınırlamalar Hakkında.
  12.1.2021 15:52:19
 • Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün "Avukatların Dosya İnceleme Talebi" hakkındaki 17.12.2020 tarih ve 91928 sayılı yazısı
  31.12.2020 11:37:33