05.04.2021 TBB Duyuru 2021/12

5.4.2021 16:50:09

 

Ankara, 30.03.2021

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2021/12

Konu: Ülkemizde bulunan yabancı uyruklu kişilerin, kendi ülkelerinden aldıkları kimliklerini ya da kimliklerini doğrulayacak hiçbir belge sunamamaları halinde vekaletname düzenlenebilmesi için yapılacak işlemler hakkında

 

Yabancı ülke vatandaşlarının vekâletname düzenlenirken kimliklerinin bulunmaması halinde uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla Birliğimizce Türkiye Noterler Birliği'ne başvurulması üzerine, Türkiye Noterler Birliği'nden alınan 16.03.2021 tarih ve 8945 sayılı yazısı ile;

Yasal yollar dışında Ülkemize giriş yapan kişilerin yakalanmalarını müteakip, zabıta makamlarınca gözaltına alınmaları, tutuklanmaları ya da geri gönderme merkezlerinde toplanmaları sırasında herhangi bir kimliklerinin bulunmaması halinde, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 69 uncu maddesi hükmüne göre kimlik tespitinin yapılması gerektiği,

 • Kimlikleri bulunmayan kişilerin, araştırmalar sonucunda kimliklerinin tespitine dair bilgi elde edilememesi hâlinde, beyanlarına istinaden düzenlenen sorgu tutanağı, tutuklama müzekkeresi gibi belgelerde yer alan veya göç idaresi birimleri ya da geri gönderme merkezlerince belirlenen ve kayıt altına alınan kimlik bilgileriyle, bulundukları yerde avukatlara vekâletname vermelerinin mümkün bulunduğu,
 • Yurdumuzda bulunan yabancı uyruklu kişilerin, kendi ülkelerinden aldıkları kimliklerini ya da kimliklerini doğrulayacak hiçbir belge sunamamaları halinde yapacakları işlemlerde, potansiyel vergi numarası almaları da sağlanarak, mevzuat hükümleri ve Türkiye Noterler Birliği'ne ait (1) sayılı birleştirilmiş genelgedeki açıklamalar doğrultusunda işlem yapılabileceği hususunun tekrar noterlere duyurulmasına karar verildiği bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunar, Baronuz üyesi meslektaşlarımıza duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 

Türkiye Noterler Birliği'nin 16.03.2021 Günlü 8945 Sayılı Yazısı

 

 

 

Son Duyurular

 • 25 Aralık 2021 Meslek İçi Eğitim Semineri
  8.12.2021 17:17:40
 • Duyuru 2021/51 Türkiye Barolar Birliği Duyurusu
  8.12.2021 09:58:55
 • MANİSA BAROSU ARABULUCULUK EĞİTİMİ
  1.12.2021 09:45:51
 • Manisa Barosu ile Özel Doruk Koleji arasında yapılan protokol
  30.11.2021 17:06:01
 • Hayvanları Koruma Kanunu Eğitimi
  29.11.2021 10:31:25
 • Denizbank Afili Bankacılık'tan Avukatlara Özel Ayrıcalıklar
  25.11.2021 16:58:30
 • NAYLON STAJ İLE İLGİLİ MANİSA BAROSU BAŞKANLIĞI'NIN BAŞVURULARI
  23.11.2021 16:57:25
 • Manisa Barosu Ulusal Makale Yarışması
  23.11.2021 13:57:47