AnasayfaHaberler

“ÇOCUKTAN GELİN OLMAZ” KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

31.1.2016 22:00:00
“ÇOCUKTAN GELİN OLMAZ” KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

     Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu tarafından düzenlenen (TÜBAKKOM) "Çocuktan Gelin Olmaz" başlıklı Kurultay, 31 Ocak 2016 tarihinde TBB Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

30.01.2016 “ÇOCUKTAN GELİN OLMAZ” KURULTAYI
SONUÇ BİLDİRGESİ


1-Çocuk yaşta evlilikler (18 yaş altı ) Uluslararası Sözleşmeler ve Çocuk Koruma Kanununa göre insan hakkı ihlali olup çocuğa karşı şiddet suçudur.

2-Tarafı olduğumuz Çocuk Hakları sözleşmesi ile Türk Medeni kanunu , çocuk koruma kanunu , Türk Ceza Kanunun da yer alan çocuk tanımı ve çocuk sayılma yaşları birbirinden farklı olup uygulama da hak ihlallerine sebep olmaktadır.Bu sebeplerle yasal düzenleme yapılarak ortak bir çocuk tanımı ve çocukluk yaşı belirlenmelidir.

3-4+4+4 kesintili eğitim sisteminin erken yaşta evliliklerin en büyük etken sebeplerinden birisi olduğu bilimsel çalışmalar neticesinde kanıtlanmış olup, eğitim sistemi 12 yıllık zorunlu, kesintisiz ve örgün eğitim sistemi olarak belirlenmelidir.

4-Okul öncesi eğitimden başlayarak, eğitimin her kademesinde Toplumsal Cinsiyet eşitliği, insan hakları, çocuk hakları konularını içeren bir derse müfredatta yer verilmelidir

5-Küçük yaşta evliliklerin önlenmesi kapsamında yer alan evliliğe izin konularında Aile Mahkemesi Hakimleri, Çocuk Mahkemesi Hakimleri ve Savcılar ile ortak çalışmalar yapılmalıdır. Ayrıca küçük yaşta evliliklerde evliliğe izin dosyalarında uzmanlardan rapor alınarak ve yargılamalar duruşmalı yapılmak sureti ile karar verilmelidir.

6-Çocukların cinsel sağlık ve üreme sağlığı konularında bilgilendirilmeleri ve bu kapsamda sağlık hizmetlerine kolay ulaşımlarının sağlanmalıdır.

7-Anayasa mahkemesinin TCK md.230 un iptal kararının sakıncalarını kaldırmak için Uluslararası Sözleşmeler ve Çocuk Koruma Kanunu da özellikle dikkate alınmak sureti ile  yasal bir düzenleme yapılmalıdır.

8-Anayasa Mahkemesince iptal edilen TCK md.103/2 kapsamında yapılacak olan yasal düzenlemelerde;
Etkili, caydırıcı, kaçınılmaz yaptırım için çocuğu tehdit eden bütün eylemleri içeren suç tanımı yapılmalıdır.Bu kapsamda;
-mağdur ile fail arasındaki yaş aralığı,
-önleyici tedbirler
-mağdura sağlanan destekler
-istismar şüphesi halinde kullanılabilecek müdahale biçimleri,
-mağdurun yargı sürecine dahil olmasıyla maruz kaldığı ikincil mağduriyetlerin önlenmesi prensiplerine uygun olarak düzenlemeler yapılmalıdır.
Ayrıca bu kapsamda TCK nuna küçük yaşta evliliğin suç olduğuna dair ayrı yasal bir düzenleme yapılmalıdır.Bu suç tanımında da suçu azmettirenler, iştirakçilere de ceza tayini yoluna gidilmelidir.

9-Sığınmacı ve savaş mağduru kadın ve çocuklara karşı cinsel şiddetin ve erken yaşta evliliklerin önlenmesi için kamu düzenine uygun olarak yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
 

Fotoğraf Galerisi