Tarihçe

20.10.2017 11:10:48

MANİSA BAROSU’ NUN TARİHÇESİ


Sicil defterlerine göre, 1924 yılında çıkarılan Muhamat Kanunu gereğince, teşkil olunan Baro' da, ilk 7 üyenin kayıt tarihi 1/5/1341 'dir. Bu miladi takvimde 1 Mayıs 1925 yılına tekabül etmektedir.
Vardığımız sonuç;


MANİSA BAROSU'NUN KURULUŞ TARİHİ 1 MAYIS 1925 'tir.


İlk Baro Başkanı kimdir, sorusunun yanıtı ise, şimdilik belli değil. Büyük bir olasılıkla, Avukat İsmail Hakkı GÖKMEN veya Avukat Kamil AKSOY'dur. Ama sağlıklı belgeler, ilk kez 3499 sayılı Avukatlık Yasasıyla tutulmaya başlandığından, 1939 yılına kadar olan dönem hakkında, sağlıklı bir yargıya varmak mümkün olamamaktadır. Ama 1939'dan itibaren elde edilen bilgiler, sağlıklıdır.


Muhamat Kanunu çıkıncaya kadar Manisa’da avukatların bulunduğu bir gerçektir. Bilhassa emekli veya eski hakim ve savcılar avukat olarak faaliyette bulunmuşlardır.


Konuşabildiğimiz eski insanlar, Baro Başkanları, Avukatlar, Yargı mensupları ve yakınları ve inceleyebildiğimiz belgelerle vardığımız sonuç budur. Ama Manisa'nın zengin ve engin bir belge varlığı vardır. Örneğin, Aydın Vilayeti Salnameleri, dönemin gazeteleri ve muhtelif basılı belgeler. Bunlar taranırsa, değişik sonuçlar alınabilir.
Avukat Asım EREM’ in torunu Engin EREM’ den ve emekli İcra Müdürü Süleyman Fehmi GÖRGÜN' den (Avukat Oktay GÖRGÜN ve M. Şefik GÖRGÜN’ ün babası) elde etmiş olduğum iki fotoğraf 1927 ve 1936 yıllarındaki avukatlar ve adliye mensuplarını göstermektedir.


Bu bilgiler 1994 yılında dönemin Baro Başkanı Avukat Hüseyin ERKENCİ’ nin yaptığı çalışmadan alınmıştır.

Fotoğraf Galerisi